Nieuws

Uitnodiging ledenvergadering:

Maandag 6 maart 2023,aanvang 20.00 uur.
Witte Kerkje Kerkelaan 10 1654 JP Benningbroek

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen vorige jaarvergadering
 4. Verslag kascommissie
 5. Benoemen nieuw kascommissie lid
 6. Financieel jaarverslag
 7. Vaststelling van de contributie voor 2023
  Volwassenen                 €  14,-
  Kinderen tot 18 jaar    €   7,-
 1. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar:
  Mevr. T. Vlaar- Irgolitsch
  Mevr. A. Dekker – MaasTegenkandidaten kunnen, door minimaal 10 leden ondersteund, tenminste 3 dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Na de pauze komt er een spreker over De Kunst van het opbaren. Thanatopraxie  is het tijdelijk conserveren van het lichaam van de overledene voor de duur van de opbaring. Het wordt ook wel “lichte balseming ” genoemd. Deze behandeling is mogelijk in de thuis situatie en de opbaring kan zonder koeling. Het is een interessante lezing en u mag altijd vrijblijvend iemand meenemen.

Ter informatie:

Het telefoonnummer voor het melden van een overlijden is gewijzigd in tel. 06-26587846. Op dit telefoonnummer is onze uitvaartleidster Angita Waal-Pijper voortaan bereikbaar.

Jaarvergadering

Beste leden,

Graag willen wij als bestuur van de Uitvaartvereniging Sijbekarspel-Benningbroek u op de hoogte brengen van het wel en wee van onze vereniging. Vorig jaar 9 maart 2020 hadden wij onze jaarvergadering. Daarna ging alles op slot!

Dit voorjaar was het, door de geldende beperkingen, niet mogelijk een jaarvergadering te organiseren. Wel hebben we de kascontrolecommissie verzocht hun taak uit te voeren en zij zullen op de eerstkomende jaarvergadering hun bevindingen uit de doeken doen. Maar het werk van onze vereniging is wel gewoon doorgegaan, zij het dat velen van ons buiten spel werden gezet. (Dragers, hyg. verzorgsters en gastvrouwen) Alles met zo min mogelijk mensen!

Daardoor kwam er veel werk terecht op de schouders van onze uitvaartverzorgster Angita Waal-Pijper. Voor haar dan ook een compliment, want de tevredenheid van onze leden is wel ons visitekaartje! Een uitvaart is nooit prettig om over na te denken, maar mocht u vragen hebben of een gesprek willen, dan kunt u altijd terecht bij onze vereniging.

De contactgegevens staan op de nota.

Hartelijke groet,

namens het bestuur: L. Klaver, voorzitter

Uitnodiging ledenvergadering

 

Uitnodiging ledenvergadering op maandag 7 maart 2022

Witte kerkje, Kerkelaan 10 1654 JP Benningbroek

Aanvang  20.00 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag
 5. Verslag kascommissie
  • Benoemen nieuw kascommissielid
 6. Financieel jaarverslag
 7. Vaststelling van de contributie voor 2022
  • Volwassenen € 14,-
  • Kinderen tot 18 jaar:   €   7,-
 8. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en herkiesbaar:
   • Dhr L. Klaver
   • Mevr A. van Arem
  • Tegenkandidaten kunnen, door minimaal 10 leden ondersteund, tenminste 3 dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Wij kijken uit naar uw komst