Slide Persoonlijke aandacht Slide Betrokkenheid Slide Respect & Tijd

Nieuws

Uitnodiging ledenvergadering op maandag 7 maart 2022

Witte kerkje, Kerkelaan 10 1654 JP Benningbroek

Aanvang  20.00 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag
 5. Verslag kascommissie
  • Benoemen nieuw kascommissielid
 6. Financieel jaarverslag
 7. Vaststelling van de contributie voor 2022
  • Volwassenen € 14,-
  • Kinderen tot 18 jaar:   €   7,-
 8. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en herkiesbaar:
   • Dhr L. Klaver
   • Mevr A. van Arem
  • Tegenkandidaten kunnen, door minimaal 10 leden ondersteund, tenminste 3 dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Wij kijken uit naar uw komst

Jaarvergadering

Beste leden,

Graag willen wij als bestuur van de Uitvaartvereniging Sijbekarspel-Benningbroek u op de hoogte brengen van het wel en wee van onze vereniging. Vorig jaar 9 maart 2020 hadden wij onze jaarvergadering. Daarna ging alles op slot!

Dit voorjaar was het, door de geldende beperkingen, niet mogelijk een jaarvergadering te organiseren. Wel hebben we de kascontrolecommissie verzocht hun taak uit te voeren en zij zullen op de eerstkomende jaarvergadering hun bevindingen uit de doeken doen. Maar het werk van onze vereniging is wel gewoon doorgegaan, zij het dat velen van ons buiten spel werden gezet. (Dragers, hyg. verzorgsters en gastvrouwen) Alles met zo min mogelijk mensen!

Daardoor kwam er veel werk terecht op de schouders van onze uitvaartverzorgster Angita Waal-Pijper. Voor haar dan ook een compliment, want de tevredenheid van onze leden is wel ons visitekaartje! Een uitvaart is nooit prettig om over na te denken, maar mocht u vragen hebben of een gesprek willen, dan kunt u altijd terecht bij onze vereniging.

De contactgegevens staan op de nota.

Hartelijke groet,

namens het bestuur: L. Klaver, voorzitter